Jak ładnie sformatować datę?

Najwydajniesza metoda formatowania daty to funkcja date(). Dostarcza ona wsystkich możliwych parametrów:

np.
// zwraca aktualna date
date(‚d-m-Y g:i’)

// zwraca date zdefiniowana przez $unix_stam
date(‚d-m-Y g:i’, $unix_stamp)

Poniższych znaków używa się w szablonie formatującym datę:

* a – „am” lub „pm”
* A – „AM” lub „PM”
* B – Czas internetowy Swatcha
* d – dzień miesiąca, 2 cyfry z zerem na początku; tzn. od „01” do „31”
* D – dzień tygodnia, tekst, 3 litery; n.p. „Fri”
* F – miesiąc, tekst, pełna nazwa; n.p. „January”
* g – godzina, format 12-godzinny bez zera na początku; tzn. od „1” do „12”
* G – godzina, format 24-godzinny bez zera na początku; tzn. od „0” do „23”
* h – godzina, format 12-godzinny z zerem na początku; tzn. od „01” do „12”
* H – godzina, format 24-godzinny z zerem na początku; tzn. od „00” do „23”
* i – minuty; tzn. od „00” do „59”
* I (duża litera i) – „1” jeśli czas oszczędzania światła słonecznego (w Polsce – czas letni), „0” jeśli czas standardowy (w Polsce – zimowy)
* j – dzień miesiąca bez zera na początku; tzn. od „1” do „31”
* l (mała litera ‚L’) – dzień tygodnia, tekst, pełna nazwa; n.p. „Friday”
* L – „1” jeśli rok przestępny, „0” w przeciwnym razie
* m – miesiąc; tzn. „01” to „12”
* M – miesiąc, tekst, 3 litery; n.p. „Jan”
* n – miesiąc bez zera na początku; tzn. „1” to „12”
* O – różnica w stosunku do czasu Greenwich; n.p. „+0200″
* r – data sformatowana według RFC 822; n.p. „Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200″ (dodane w PHP 4.0.4)
* s – sekundy; i.e. „00” to „59”
* S – standardowy angielski sufiks liczebnika porządkowego, 2 litery; tzn. „st”, „nd”, „rd” lub „th”
* t – liczba dni w danym miesiącu; tzn. od „28” do „31”
* T – strefa czasowa ustawiona na tej maszynie; n.p. „EST” lub „MDT”
* U – liczba sekund od uniksowej Epoki (1 stycznia 1970 00:00:00 GMT)
* w – dzień tygodnia, liczbowy, tzn. od „0” (Niedziela) do „6” (Sobota)
* W – numer tygodnia w roku według ISO-8601, tydzień zaczyna się w poniedziałek (dodane w PHP 4.1.0)
* Y – rok, 4 liczby; n.p. „1999”
* y – rok, 2 liczby; n.p. „99”
* z – dzień roku; tzn. od „0” do „365”
* Z – ofset strefy czasowej w sekundach (tzn. pomiędzy „-43200″ a „43200”). Ofset dla stref czasowych na zachód od UTC (południka zero) jest zawsze ujemny a dla tych na wschód od UTC jest zawsze dodatni.

źródło:

Powiązane wpisy:

Powiązane słowa kluczowe:

  • jak sformatowa viste
  • jak sformatowa laptopa ?

Comments are closed.