Jak usunąć białe znaki z plików css/styli?

Funkcja zwraca kod css zoptymalizowany pod kątem białych znaków

function css_strip_whitespace($css)
{
 $replace = array(
  "#/\*.*?\*/#s" => "", // Strip C style comments.
  "#\s\s+#" => " ", // Strip excess whitespace.
 );
 $search = array_keys($replace);
 $css = preg_replace($search, $replace, $css);

 $replace = array(
  ": " => ":",
  "; " => ";",
  " {" => "{",
  " }" => "}",
  ", " => ",",
  "{ " => "{",
  ";}" => "}", // Strip optional semicolons.
  ",\n" => ",", // Don't wrap multiple selectors.
  "\n}" => "}", // Don't wrap closing braces.
  "} " => "}\n", // Put each rule on it's own line.
 );
 $search = array_keys($replace);
 $css = str_replace($search, $replace, $css);

 return trim($css);
}

źródło:

Powiązane wpisy:

Comments are closed.