Jak utworzyć obiekt AJAX'a XMLHTTPRequest?

Poniższy kod tworzy przykładowy obiekt AJAXa, HTTPRequest dla różnych wersji przeglądarek:

try
{
 req = new XMLHttpRequest();
 /* e.g. Firefox */
}
catch(e)
{
 try
 {
  req = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
  /* some versions IE */
 }
 catch (e)
 {
  try
  {
   req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
   /* some versions IE */
  }
  catch (E)
  {
   req = false;
  }
 }
}

źródło:

Powiązane wpisy:

Comments are closed.