Jak wyciągnąc wszystkie adresy IP z pliku?

Odczytujemy plik za pomocą np. readfile do zmiennej $zawartosc_pliku i w tablicy wynikowej $ip otrzymamy liste adresów IP z danego pliku np access.log
Aby wylistować adresy bez powtórzeń należy użyć funkcji array_uniq(), która usunie powtarzające się elementy tablicy

preg_match_all("/\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}/",$zawartosc_pliku, $ip);

for($i=0;$i<=10000;$i++)
{
     echo $ip[0][$i]."<br />";
}

źródło:

Powiązane wpisy:

Comments are closed.