Jak wykonać zliczanie znaków w polu TEXTAREA?

Przykładowa funkcja zliczaj_znaki() przyjmuje jako argument ID pola do zliczania znaków, maksymalną ilość dopuszczalnych znaków oraz ID pola w którym pokazany będzie wynik.

<form id="formularz1">
 <textarea id="wiadomosc" onkeyup="zliczaj_znaki(wiadomosc,200,licznik_znakow)"></textarea>
</form>
<span id="licznik_znakow"></span>

Przy zdarzeniu onkeyup() wywołana zostaje funkcja, która sprawdza ile znaków ma pole WIADOMOSC, sprawdza czy ilość jest mniejsza lub równa 200 znaków i wyświetla wynik w polu o id=”licznik_znakow”

Oczywiście korzystając z JQUERY możemy zamienić zdarzenie onclick z pola TEXTAREA i umieścić obsługę w document.ready

function zliczaj_znaki(pole_do_zliczenia,ogranicznie,pokaz_wynik)
{

  var ogranicznik = Number(ogranicznie);
  var ogranicznik_plus_jeden = ogranicznik + 1;
  var sprawdzane_pole = $(pole_do_zliczenia).val();
  var sprawdzane_pole_dlugosc = sprawdzane_pole.length;

  if( sprawdzane_pole_dlugosc < ogranicznik_plus_jeden )
  {
    var pozostalo_znakow = ogranicznik - sprawdzane_pole_dlugosc;
    if(sprawdzane_pole_dlugosc == ogranicznie)
    {
      $(pokaz_wynik).html('0');
    }
    else
    {
      $(pokaz_wynik).html(pozostalo_znakow);
    }
  }
  else
  {
    tresc_poprawna = sprawdzane_pole.substr(0,ogranicznik);
    $(pokaz_wynik).html('0');
    $(pole_do_zliczenia).val(tresc_poprawna);
  }

}

Eliminując kilka typowych dla JQUERY funkcji można szybko dostosować powyższą funkcję do surowego Java Script

źródło: diety, lokaty bankowe, biznes, http://www.zarty.eu/, serwis anten poznań

Powiązane wpisy:

Powiązane słowa kluczowe:

 • licznik znakow

Comments are closed.