Jak wyświetlić tytuł emaila po polsku?

Ustawienia SYSTEM LOCALE dla daty:

<?
setlocale(LC_TIME, 'pl_PL.utf8');
echo ucfirst(strftime("%A, %e %B %Y", time()));
?>

i ustawienia dla wysyłanego maila funkcją mail()

<?
mb_internal_encoding('UTF-8');

$tytul = 'Tytuł emaila żźąśćŁ';
$tytul = mb_encode_mimeheader($tytul, 'UTF-8', "Q");

$headers = "MIME-Versin: 1.0\r\n"
$headers .= "Content-type: text/plain; charset=UTF-8;\r\n"
$headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\r\n";

mail('adres@email.pl', $tytul, 'ąśżźćŁ', $headers);
?>

źródło: lokata, psycholog poznań, http://viagra-pfizer.org/tag/mezczyzna/

Powiązane wpisy:

Comments are closed.