Jak wyszukać adres IP?

Poniżej regułka wyrażeń regularnych określająca adres IP:

Podstawowy bez sprawdzania zakresu:

/\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}/

Sprawdzanie zakresu:

/^(\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.(\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.(\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.(\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])$/Du

Sprawdzanie dla IPv4:

$ip4 = trim('192.168.0.1');
if ( !preg_match('/^(\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.(\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.(\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.(\d{1,2}|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])$/Du', $ip4) )
{
return false;
}

Alternatywnie dla PHP 5.2+

FILTER_VALIDATE_IP
FILTER_FLAG_IPV4

Implementacja dla IPv4 i IPv6

/^((([0-9A-Fa-f]{1,4}:){7}(([0-9A-Fa-f]{1,4})|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){6}(:|((25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})){3})|(:[0-9A-Fa-f]{1,4})))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){5}((:((25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})){3})?)|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,2})))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){4}(:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,1}((:((25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})){3})?)|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,2})))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){3}(:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,2}((:((25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})){3})?)|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,2})))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){2}(:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,3}((:((25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})){3})?)|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,2})))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:)(:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,4}((:((25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})){3})?)|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,2})))|(:(:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,5}((:((25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})){3})?)|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,2})))|(((25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})){3})))(%.+)?$/Du

źródło: dieta odchudzająca, noclegi węgry

Powiązane wpisy:

Powiązane słowa kluczowe:

  • Wyszukaj IP

Comments are closed.