Jak zabezpieczyć się przez Email Injection używając funkcji mail()?

Każdą zmienną, którą zamierzasz używać w skrypcie wysyłającym email a która została przesłana przez użytkownika wyczyść używając funkcji wyczysc()

$_POST['email'] = wyczysc($_POST['email']);

function wyczysc($str)
{
     $injections = array('/(\n+)/i',   '/(\r+)/i',   '/(\t+)/i',   '/(%0A+)/i', '/(%0D+)/i', '/(%08+)/i', '/(%09+)/i');
     $str= preg_replace($injections,'',$str);
     return $str;
}

źródło:

Powiązane wpisy:

Comments are closed.