Jak zablokować przycisk SUBMIT na kilka sekund?

Celem jest wyłączenie przycisku SUBMIT na określona ilość sekund po załadowaniu strony, tak aby użytkownik został zmuszony do np przeczytania tekstu przed wysłaniem.

<body onload="setTimeout('odblokuj_submit()',1000)">
<form action="..." name="...">
  <input type="text" name="pole1">
  <input type="submit" id="przycisk" value="Wyślij" disabled>
</form>
</body>

Poniżej funkcja odblokowująca przycisk:

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
function odblokuj_submit()
{
  document.getElementById('przycisk').disabled = false;
}
</script>

Należy pamietać, że użytkownik może mieć wyłączony JavaScript lub zainicjować w inny sposób wysłanie formularza aniżeli przez przycisk SUBMIT dlatego też prawidłową obsługę tego zdarzenia musimy zrobić również w PHP i podczas wywołania zdarzenia onsubmit()

źródło: fundusz inwestycyjny zamknięty

Powiązane wpisy:

Comments are closed.