Archiwum kategorii: JQuery

JQuery, intervals i ajax

Prosty przykład jak kontrolować cykliczne i kolejkowane requesty Ajax’owe i zatrzymać skrypt w przypadku nagromadzenia błędów. Ajaxowe requesty kolejkujemy za pomocą plugina dla JQuery – AjaxQ, natomiast cykliczne wywolywanie tych requestów odbywa się przy użyciu plugina JQuery Timers (intervals). Jak widać powyżej, uruchamiamy cyklicznie, co 30 sekund, request Ajax’owy. Zdarzenie będzie wywoływane dopóki nie pojawi się 1 błąd pluginu (wywołania ajaxq) lub 5 błędów Ajaxa. Wartości są tylko przykładowe i można je dowolnie zmieniać. (...)

JQuery. Jak sprawdzić czy element istnieje?

Korzystając z JQuery UI wielokrotnie zdarza mi się stosować datePicker, którego kontrolki pojawiają się w zależności od akcji wykonywanej przez użytkownika. [ad#post]Często zdarza się, że kontrolki te są usuwane z DOM podczas gdy definicja funkcji datePicker rezyduje we wspólnym pliku czuwając nad elementami .date_picker co naturalnie powoduje błędy spowodowane nie istniejącym elementem. Dobry nawyk – sprawdzać czy element istnieje zanim się do niego odwołamy: (...)

Koszulki z nadrukiem dla programistów

Zapraszamy do sklepu naszego nowego partnera, sklep z koszulkami Kopruch.pl Wszystkie koszulki z nadrukiem dla programistów, administratorów i informatyków będą zamieszczane tu systematycznie. Możecie również przesyłać nam swoje propozycje i projekty śmiesznych koszulek związanym z tematyką komputerową. Wszystkie propozycje zostaną przesłane do sklepu i te, które przejdą weryfikację znajdą się w ofercie! (...)

Jak zainicjować AJAX w JQUERY?

Poniższy fragment kodu prezentuje przykład obsługi wywołania AJAX’a Skrypt plik.php zwraca za pomocą funkcji echo wartość 1 w przypadku powodzenia i np 0 w przypadku błędu – nie wnikamy co skrypt plik.php robi. Skrypt może np sprawdzać dostępność loginu w bazie danych.. W zależności od wyniku 1 lub 0 wykonujemy dalsze działania w JQuery np podmieniamy atrybut display: block co powoduje np wyświetlenie komunikatu. To tylko prosty przykład możliwości JQuery. (...)

Jak wykonać zliczanie znaków w polu TEXTAREA?

Przykładowa funkcja zliczaj_znaki() przyjmuje jako argument ID pola do zliczania znaków, maksymalną ilość dopuszczalnych znaków oraz ID pola w którym pokazany będzie wynik. Przy zdarzeniu onkeyup() wywołana zostaje funkcja, która sprawdza ile znaków ma pole WIADOMOSC, sprawdza czy ilość jest mniejsza lub równa 200 znaków i wyświetla wynik w polu o id=”licznik_znakow” Oczywiście korzystając z JQUERY możemy zamienić zdarzenie onclick z pola TEXTAREA i umieścić obsługę w document.ready function zliczaj_znaki(pole_do_zliczenia,ogranicznie,pokaz_wynik) { var ogranicznik = Number(ogranicznie); var ogranicznik_plus_jeden = ogranicznik + 1; var (...)

Jak pokazywać i ukrywać div na stronie?

Funkcja toggle() zmienia atrybut elementu odpowiedzialny za widoczność „display” (nie mylić z „visibility”) JQuery oferuje również wiele innych funkcji typu slide, show, hide itp które połączone są z efektami. Kod HTML (...)