Jak pokazywać i ukrywać DIV jednym kliknięciem?

Poniższa funkcja po kliknięciu na element ID sprawdza czy element jest widzialny (display=block), jeśli nie pokazuje go, w przeciwnym razie ukrywa. Stwarza to wrażenie zapamiętywania atrybutu display przez skrypt w rzeczywistości skrypt sprawdza każdorazowo atrybut display i żongluje jego wartością. function openClose(id) { if(document.getElementById(id)) { element = document.getElementById(id); } else if(document.all) { element = document.all[id]; } else return; if(element.style) { if(element.style.display == 'none' || element.style.display == '') { element.style.display = (...)

Jak zainicjować AJAX w JQUERY?

Poniższy fragment kodu prezentuje przykład obsługi wywołania AJAX’a Skrypt plik.php zwraca za pomocą funkcji echo wartość 1 w przypadku powodzenia i np 0 w przypadku błędu – nie wnikamy co skrypt plik.php robi. Skrypt może np sprawdzać dostępność loginu w bazie danych.. W zależności od wyniku 1 lub 0 wykonujemy dalsze działania w JQuery np podmieniamy atrybut display: block co powoduje np wyświetlenie komunikatu. To tylko prosty przykład możliwości JQuery. $.ajax({ url: 'plik.php?id=10', type: 'POST', data: { id: user_id, status: user_status }, complete: function(XMLHttpRequest, textStatus) { if(XMLHttpRequest.responseText == '1') (...)

Jak wykonać zliczanie znaków w polu TEXTAREA?

Przykładowa funkcja zliczaj_znaki() przyjmuje jako argument ID pola do zliczania znaków, maksymalną ilość dopuszczalnych znaków oraz ID pola w którym pokazany będzie wynik. <form id="formularz1"> <textarea id="wiadomosc" onkeyup="zliczaj_znaki(wiadomosc,200,licznik_znakow)"></textarea> </form> <span id="licznik_znakow"></span> Przy zdarzeniu onkeyup() wywołana zostaje funkcja, która sprawdza ile znaków ma pole WIADOMOSC, sprawdza czy ilość jest mniejsza lub równa 200 znaków i wyświetla wynik w polu o id=”licznik_znakow” Oczywiście korzystając z JQUERY możemy zamienić zdarzenie (...)

Jak pokazywać i ukrywać div na stronie?

Funkcja toggle() zmienia atrybut elementu odpowiedzialny za widoczność „display” (nie mylić z „visibility”) JQuery oferuje również wiele innych funkcji typu slide, show, hide itp które połączone są z efektami. $(document).ready( function() { $("#link").click( function() { $("#more").toggle(); }).toggle(function() { $(this).text('schowaj'); }, function() { $(this).text("więcej"); }); }); Kod HTML <div> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque metus eros, rutrum at, hendrerit nec, posuere ac.<a href="#" (...)

Co to jest JQuery?

JQuery to tak zwany framework czyli specjalne środowisko, opierające się na JavaScript. Wystarczy dołączyć bibliotekę jquery.js do pliku i od tego momentu wszystkie odwołania do elementów na stronie i funkcji JS mogą odbywać się przez składnię JQuery. JQuery sama dba o właściwe wywołanie funkcji i obiektów DOM dla różnych przeglądarek więc nie musisz się o to martwić. W zamian za kilkanaście kB więcej podczas ładowania strony uzyskujesz dostęp do efektownych animacji okienek, okien modalnych i obsługi zdarzeń niezależnie od przeglądarki i systemu. (...)

Jak zwiększyć wartość pola INT w tabeli SQL?

Poniższe polecenie zwiększy wartość pola o jeden bez informacji o faktycznej wartości tego pola, działa identycznie w przypadku odejmowania. UPDATE tabela SET pole1=pole1+1 WHERE id=1; Kiedy taka forma jest przydatna? Np. jeśli piszesz skrypt kontrolujący ilość pobrań pliku w serwisie i potrzebujesz zwiększyć licznik pobrań możesz to zrobić bez wiedzy jaka jest aktualna wartość tego pola. (...)

Jak pobrać ilość rekordów zapytaniem SQL?

SELECT COUNT(*) FROM tabela WHERE pole=1; Najprostszy i najszybszy sposób. W połączeniu z np. PHP jest o wiele wydajeniej wykonać kolejne zapytanie COUNT aniżeli posługiwać się funkcją mysql_num_rows() (...)