Po co używać fukncji intval()?

Funkcja ta zwraca wartość INT dla podanego argumentu, proste zastosowanie to walidacja zmiennych wejściowych.


$zmienna1='tekst';

$zmienna2=1;

$zmienna3='4';

Funkcja intval() zwróci następujące wartości dla podanych zmiennych:

1) 0

2) 1

3) 4

Zauważ, że $zmienna1 zwraca 0 co można wykorzystac przy walidacji formularzy zamiast porównywania wartości tekstowych.

Dobrym zwyczajem jest sprawdzanie czy zmienna któa ma być liczbą jest nią naprawdę.

źródło:

Powiązane wpisy:

Powiązane słowa kluczowe:

  • intval
  • php intval
  • intval php

Comments are closed.