Search Results for: php

Jak zabezpieczyć dołączane pliki (include,require) przed nieuprawnionym dostępem?

Najprostszym sposobem jest umieszczenie w każdym dołączanym pliku następującej linijki: Powyższa instrukcja spowoduje sprawdzenie czy stała istnieje jeśli nie skrypt zakończy działanie. Stałą należy zdefiniować w pliku który będzie „rodzicem” dla dołączanych plikó za pomocą instrukcji include, require, include_once, require_once: Próba uruchomienia skryptu z poza głównego pliku zakończy się niepowodzeniem (...)

Jak zabezpieczyć dane przesyłane do skryptu?

Poniższy przykład usuwa znaczniki dla każdej zmiennej przesłanej metodą GET. Oczywiście to bardzo prosty przykład który należy poszerzyć o znaki specjalne, znaczniki JavaScript i przeprowadzić na tablicy POST i COOKIE w zależności od zapotrzebowania skryptu (...)

Jak wyświetlić kod html na stronie?

Aby wyświetlić kod html, znaczniki html na stronie wystarczy użyć funkcji htmlspecialchars() Kod wyświetli: <b>tekst</b> a pogrubienie zostanie potraktowane jak zwykły ciąg znaków (...)

Jak wysłać plik z przeglądarki do użytkownika?

Aby zmusić przeglądarkę do wysłania pliku (Zapisz jako …) należy wysłać odpowiednie nagłówki: Powyższy kod zmusi przeglądarkę do wysłania pliku zamiast wyświetlania, zauważ że nazwa pliku umieszczona jest wewnątrz cudzysłowiów co zapobiega utracie rozszerzenia lub częsci nazwy jeśli wystepują spacje lub białe znaki. Nazwa pliku powinna być odpowiednio przygotowana wcześniej i dla zgodności z wszystkimi systemami i przeglądarkami wytnij białe znaki, apostrofy, cudzysłowia i kropki (za wyjątkie tej przed rozszerzeniem) Przykład: Następnie doklej rozszerzenie Nowa nazwa pliku to: Ostatnio zmienna któej używamy jest $wielkosc i jest to rozmia pliku w (...)

Jak wylogować użytkownika z serwisu?

Jeśli twój serwis działa na sesjach powinieneś zerwać sesję. Jeśli chcesz aby sesja była podtrzymywana dla użytkownika np dla celów śledzenie jego ruchowów ale sam użytkownik nie był zalogowany wyrejestruj tylko zmienna sesyjną. Pamiętaj, że w PHP5 zmienne globalne są wyłączone: Poszukaj więcej informacji o bezpieczeństwie sesji i logowaniu użytkowników w PHP! (...)

Jak wygenerować losowy tekst stałej długości?

Funkcja zwraca losowy ciąg znaków ze zbioru o długości $size function rand_str($size) { $feed = „23456789abcdefghijkmnopqrstuvwxyz”; $rand_str = 0; for ($i=0; $i < $size; $i++) { $rand_str .= substr($feed, rand(0, strlen($feed)-1), 1); } return $rand_str; } [/code] (...)