Search Results for: php

Jak wyciągnąc wszystkie adresy IP z pliku?

Odczytujemy plik za pomocą np. readfile do zmiennej $zawartosc_pliku i w tablicy wynikowej $ip otrzymamy liste adresów IP z danego pliku np access.log Aby wylistować adresy bez powtórzeń należy użyć funkcji array_uniq(), która usunie powtarzające się elementy tablicy (...)

Jak usunąć polskie znaki z tekstu (np na potrzeby przyjaznych URL) ?

Funkcja zwraca podany jako argument tekst oczyszczony z polskich znaków function Czysc_URL ( $sText ) { $sText = html_entity_decode($sText); $aSzukaj = array(‚ć’,’Ć’,’ś’,’Ś’,’ą’,’Ą’,’ż’,’Ż’,’ó’,’Ó’,’ł’,’Ł’,’ś’,’Ś’,’ź’,’Ź’,’ń’,’Ń’,’ę’,’Ę’); $aZamien = array(‚c’,’C’,’s’,’S’,’a’,’A’,’z’,’Z’,’o’,’O’,’l’,’L’,’s’,’S’,’z’,’Z’,’n’,’N’,’e’,’E’); (...)