Search Results for: php

Jak sprawdzić czy domena istnieje?

Funkcja jest przydatna do sprawdzania czy domena posiada wpis w dns (czy jest prawdziwa), np przy sprawdzaniu wprowadzonych adresów email, adresów stron domowych użytkowników. Należy wziąc pod uwagę, że przy wystąpieniu timeout lub chwilowej niedostępności dns domena uznana zostanie za nieistniejącą. (...)

Jak odczytać pola z tabeli MySQL?

Poniżej przykład prostego dostępu do bazy mysql. W praktyce warto korzystać z własnej klasy do obsługi połączeń z bazą danych, co znacznie ułatwia przyszłą modyfikację kodu w przyszłości. W PHP dostępna jest również biblioteka do obsługi baz danych PDO Pamiętaj o zabezpieczeniu znaków specjalnych jeśli przesyłasz zmienne w zapytaniu (...)

Jak ładnie sformatować datę?

Najwydajniesza metoda formatowania daty to funkcja date(). Dostarcza ona wsystkich możliwych parametrów: np. // zwraca aktualna date date(‚d-m-Y g:i’) // zwraca date zdefiniowana przez $unix_stam date(‚d-m-Y g:i’, $unix_stamp) Poniższych znaków używa się w szablonie formatującym datę: * a – „am” lub „pm” * A – „AM” lub „PM” * B – Czas internetowy Swatcha * d – dzień miesiąca, 2 cyfry z zerem na początku; tzn. od „01” do „31” * D – dzień tygodnia, tekst, 3 litery; n.p. „Fri” * F – miesiąc, tekst, pełna nazwa; n.p. „January” * g – (...)

Funkcje empty kontra isset

Jeśli chcesz sprawdzić czy zmienna przesyłana do skryptu nie jest pusta (np. walidacja formularzy) należy posłużyć się funkcją empty() Natomiast jeśli chcesz sprawdzić czy zmienna została zainicjowana posłuż się funkcją isset() Zauważ, że dla zmiennej zawierającej spację np: funkcja isste zwróci TRUE natomiast funkcja empty() zwrócie FALSE. Przydatne np podczas walidacji formularz gdy musimy upewnić się, że np login nie wraca pusty do skryptu (...)