Search Results for: php

Jak zablokować przycisk SUBMIT na kilka sekund?

Celem jest wyłączenie przycisku SUBMIT na określona ilość sekund po załadowaniu strony, tak aby użytkownik został zmuszony do np przeczytania tekstu przed wysłaniem. Poniżej funkcja odblokowująca przycisk: Należy pamietać, że użytkownik może mieć wyłączony JavaScript lub zainicjować w inny sposób wysłanie formularza aniżeli przez przycisk SUBMIT dlatego też prawidłową obsługę tego zdarzenia musimy zrobić również w PHP i podczas wywołania zdarzenia onsubmit() (...)

Jak zainicjować AJAX w JQUERY?

Poniższy fragment kodu prezentuje przykład obsługi wywołania AJAX’a Skrypt plik.php zwraca za pomocą funkcji echo wartość 1 w przypadku powodzenia i np 0 w przypadku błędu – nie wnikamy co skrypt plik.php robi. Skrypt może np sprawdzać dostępność loginu w bazie danych.. W zależności od wyniku 1 lub 0 wykonujemy dalsze działania w JQuery np podmieniamy atrybut display: block co powoduje np wyświetlenie komunikatu. To tylko prosty przykład możliwości JQuery. (...)

Jak pobrać ilość rekordów zapytaniem SQL?

Najprostszy i najszybszy sposób. W połączeniu z np. PHP jest o wiele wydajeniej wykonać kolejne zapytanie COUNT aniżeli posługiwać się funkcją mysql_num_rows() (...)

Jak zbudować stronę opartą na szablonach?

Sposobów jest wiele. Jednym z najpopularniejszych jest Smarty wykorzystujący szablony i dostarczający mnóstwo innych ciekawych opcji, ale my zajmiemy się innym sposobem, mniej skomplikowanym, bardziej kosmetycznym skierowanym do tych którym zależy na szybkim wdrożeniu nowej skórki do serwisu.

Jak wyszukać adres IP?

Poniżej regułka wyrażeń regularnych określająca adres IP: Podstawowy bez sprawdzania zakresu: Sprawdzanie zakresu: Sprawdzanie dla IPv4: Alternatywnie dla PHP 5.2+ Implementacja dla IPv4 i IPv6 (...)

Jak wyłączyć autouzupełnianie przeglądarki w formularzach?

Jako że autocomplete=”off” nie działa we wszystkich przeglądarkach możemy posużyć się małym trickiem: Nie działa: Działa: Powyższy kod zakłąda że przy każdym wywołaniu strony ciąg znaków dLafr5aCo0pH7eyo będzie losowy i unikalny tak aby detektor przeglądarki nie wychwycił możliwości autouzupełnienia formularza Konieczne jest aby przekazać losową zmienna, która jest nazwą naszego formularza do pliku obsługującego formularz za pomoca pola HIDDEN W kolejny skrypcie odczytujemy nazwe pola przez: (...)