Search Results for: różnica PHP

Różnica pomiędzy ' i " w PHP

Używając znaku apostrofa sygnalizujemy PHP, że wewnątrz zmiennej nie ma nic do interpretowania, przez co PHP wyświetla lub przypisuje string bez analizy, natomiast znak cudzysłowia nakazuje PHP sprawdzenie czy wewnątrz łancucha nie znajduje sie zmienna lub funkcja, którą należy wykonać

Jak ładnie sformatować datę?

Najwydajniesza metoda formatowania daty to funkcja date(). Dostarcza ona wsystkich możliwych parametrów: np. // zwraca aktualna date date(‚d-m-Y g:i’) // zwraca date zdefiniowana przez $unix_stam date(‚d-m-Y g:i’, $unix_stamp) Poniższych znaków używa się w szablonie formatującym datę: * a – „am” lub „pm” * A – „AM” lub „PM” * B – Czas internetowy Swatcha * d – dzień miesiąca, 2 cyfry z zerem na początku; tzn. od „01” do „31” * D – dzień tygodnia, tekst, 3 litery; n.p. „Fri” * F – miesiąc, tekst, pełna nazwa; n.p. „January” * g – (...)