Archiwum kategorii: PHP

Różnica pomiędzy ' i " w PHP

Używając znaku apostrofa sygnalizujemy PHP, że wewnątrz zmiennej nie ma nic do interpretowania, przez co PHP wyświetla lub przypisuje string bez analizy, natomiast znak cudzysłowia nakazuje PHP sprawdzenie czy wewnątrz łancucha nie znajduje sie zmienna lub funkcja, którą należy wykonać

Jak zrobić emotion ikony?

Poniższy kod należy zastosować dla każdej emotion-icony, którą chcemy udostępnić użytkownikom

Jak zmusić przeglądarkę aby automatycznie pobrała nowy plik stylu css po modyfikacji?

Przeglądarki zapisuja do pamięci cache domyślnie wszystkie pliki styli css. Aby zmusić przeglądarkę do pobrania nowej wersji pliku css dołączmy do niego datę ostatniej modyfikacji jako parametr: W wyniku wyświetli się: Za każdym razem jak tylko wyślemy nowy plik na serwer przeglądarka automatycznie pobierze jego zawartość na komputer użytkownika. (...)