Archiwum kategorii: PHP

Jak wysłać plik z przeglądarki do użytkownika?

Aby zmusić przeglądarkę do wysłania pliku (Zapisz jako …) należy wysłać odpowiednie nagłówki: Powyższy kod zmusi przeglądarkę do wysłania pliku zamiast wyświetlania, zauważ że nazwa pliku umieszczona jest wewnątrz cudzysłowiów co zapobiega utracie rozszerzenia lub częsci nazwy jeśli wystepują spacje lub białe znaki. Nazwa pliku powinna być odpowiednio przygotowana wcześniej i dla zgodności z wszystkimi systemami i przeglądarkami wytnij białe znaki, apostrofy, cudzysłowia i kropki (za wyjątkie tej przed rozszerzeniem) Przykład: Następnie doklej rozszerzenie Nowa nazwa pliku to: Ostatnio zmienna któej używamy jest $wielkosc i jest to rozmia pliku w (...)

Jak wyłączyć raportowanie błędów w PHP?

Wyłącz: ini_set(‚error_reporting’, 0); Włącz: ini_set(‚error_reporting’, E_ALL); Pamiętaj, że wyłączenie błędów pomoże twojej aplikacji stać się bezpieczniejszą ale pod warunkiem, że przetestowałeś ja wcześniej i świadomie ignorujesz wszystkie błędu lub ostrzeżenia. Na czas programowania koniecznie ustaw błędu na E_ALL! Powrót (...)

Jak wylogować użytkownika z serwisu?

Jeśli twój serwis działa na sesjach powinieneś zerwać sesję. Jeśli chcesz aby sesja była podtrzymywana dla użytkownika np dla celów śledzenie jego ruchowów ale sam użytkownik nie był zalogowany wyrejestruj tylko zmienna sesyjną. Pamiętaj, że w PHP5 zmienne globalne są wyłączone: Poszukaj więcej informacji o bezpieczeństwie sesji i logowaniu użytkowników w PHP! (...)

Jak wygenerować losowy tekst stałej długości?

Funkcja zwraca losowy ciąg znaków ze zbioru o długości $size function rand_str($size) { $feed = „23456789abcdefghijkmnopqrstuvwxyz”; $rand_str = 0; for ($i=0; $i < $size; $i++) { $rand_str .= substr($feed, rand(0, strlen($feed)-1), 1); } return $rand_str; } [/code] (...)

Jak wyciągnąc wszystkie adresy IP z pliku?

Odczytujemy plik za pomocą np. readfile do zmiennej $zawartosc_pliku i w tablicy wynikowej $ip otrzymamy liste adresów IP z danego pliku np access.log Aby wylistować adresy bez powtórzeń należy użyć funkcji array_uniq(), która usunie powtarzające się elementy tablicy (...)

Jak włączyć i wyłączyć raportowanie błędów?

Poniżej parametry dla funkcji error_reporting() Podczas wersji roboczej sugerujemy włączyć raportowanie na E_ALL, po uruchomieniu serwisu online można wyłączyć całkowicie raportowanie na error_reporting(0) ale nalezy pamiętać o własnej obsłudze błędów np bazy danych, odczytu pliku itp 1 E_ERROR 2 E_WARNING 4 E_PARSE 8 E_NOTICE 16 E_CORE_ERROR 32 E_CORE_WARNING 64 E_COMPILE_ERROR 128 E_COMPILE_WARNING 256 E_USER_ERROR 512 E_USER_WARNING 1024 E_USER_NOTICE 6143 E_ALL 2048 E_STRICT 4096 E_RECOVERABLE_ERROR (...)