Archiwum tagu: random

Jak wygenerować losowy tekst stałej długości?

Funkcja zwraca losowy ciąg znaków ze zbioru o długości $size function rand_str($size) { $feed = „23456789abcdefghijkmnopqrstuvwxyz”; $rand_str = 0; for ($i=0; $i < $size; $i++) { $rand_str .= substr($feed, rand(0, strlen($feed)-1), 1); } return $rand_str; } [/code] (...)